Bij lichamelijke klachten adviseert zapf Kinder- & Jeugdtherapie eerst een arts te raadplegen.
Zapf Kinder- & Jeugdtherapie is gehouden aan de wettelijke regels die voor kinderen onder de 16 geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met het coachingstraject. De ondertekende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder / partner / verzorger wordt geïnformeerd over de coaching en hier zijn / haar toestemming voor geeft. Hij / zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere gezaghebbende ouder / partner / verzorger op enige wijze bezwaren maakt tegen het coaching traject of anderszins, hij / zij de consequenties daarvan op zich neemt. Zapf Kinder- & Jeugdtherapie K kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
Op verzoek van de ouder(s) / verzorger(s) van het kind bezoekt de therapeut de school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Dit bezoek duurt maximaal een uur. Bij verlenging wordt het standaard geldende uurtarief of delen daarvan gehanteerd.
Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s) / verzorger(s).
De ouder(s) / verzorger(s) dient(dienen) tijdens het kinderconsult telefonisch bereikbaar te zijn.
Na een sessie is er eventueel kort de gelegenheid voor de ouder(s) / verzorger(s) om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt.
Kort overleg, telefonisch of per e-mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Als er toch wat meer tijd nodig is (vanaf een kwartier), wordt een afspraak gemaakt.
Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd word de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd. Voor de genoten diensten van Zapf Kinder- & Jeugdtherapie ontvangt u een factuur. De ouder(s) / verzorger(s) verplicht(en) zich de betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum te voldoen op de rekeningnummer NL60INGB 0004853499 ter name van H.I.C Zapf te Zwaag.
De factuur dient eerst te worden voldaan aan Zapf Kinder- & Jeugdtherapie, alvorens u deze declareert bij uw (zorg)verzekeraar.
Als de ouder(s) / verzorger(s) van het kind niet binnen de afgesproken termijn betalen, stuurt de administratie van Zapf Kinder- & Jeugdtherapie een betalingsherinnering. Indien de ouder(s) / verzorger(s) van het kind niet binnen 8 dagen na datum van de betalingsherinnering voldoen aan de verplichtingen, dan is Zapf Kinder- & Jeugdtherapie gerechtigd bij de tweede betalingsherinnering administratiekosten á EUR 5,- per nota in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening volgens de aangegeven datum ben ik genoodzaakt de vorderingen die ik op u heb uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.

Klachten: 

Voor klachten wordt verwezen naar de bepalingen van de beroepsvereniging van de therapeut. De therapeut zal de benodigde informatie verstrekken. Het heeft de voorkeur van de therapeut om de klacht in een persoonlijk gesprek te bespreken. Lukt het niet er onderling uit te komen en naar tevredenheid op te lossen, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie van de SCAG www.scag.nl of bezoek de website van De Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT)